TAWIGrip pneumatiskt vakuumlyftok

Öka produktiviteten och minska driftskostnaderna med TAWIGrip ett vakuumlyftok från TAWI. Ett pneumatiskt vakuumlyftok ger säker godshantering tack vare konstruktion för dubbla lasten och tvåkammar vakuumsystem. Våra vakuumok erbjuder flexibla materialhanteringslösningar som minskar energiförbrukning, ger snabbare responstider och förbättrad säkerhet för godshantering upp till 500 kg. Kompakt design med låg egenvikt och en konstruktion som är lättanpassad för olika typer av applikationer.

Användbara tillvalsmöjligheter: pneumatisk eller elektrisk kraftkälla och elektrisk tiltfunktion ger mjuk och följsam rörelse med steglös stoppfunktion. Stilren design med goda justeringsmöjligheter och ergonomiska joystickhandtag för full kontroll av funktioner utan att släppa greppet om handtaget. Med TAWI får man en leverantör för samtliga delar; telfer/travers/vakuumok; vilket ger bättre övergripande kontroll.

TAWIGrip lyftok kan lyfta, tilta och rotera metallskivor, glasskivor och laminerade skivor. Valmöjlighet mellan elektrisk och pneumatisk drift ger möjligheten att anpassa oket efter kundens förutsättningar. Vid horisontella lyft upp till 500 kg eller mer på förfrågan, kan vakuumkraften ställas in exakt. Maximal energianvändning och effektivitet med hög plock och transporthastighet vid vertikala lyft upp till 250 kg. TAWIGrip är lätt att integrera i den dagliga driften med enkel, överskådlig och säker tvåhandsmanövrering för att lossa last, visuell kontroll over vakuumnivån, tvåkammarsäkerhetssystem och lågviktskonstruktion. Med optimerad energiförbrukning och effektivitet blir TAWIGrip ett utmärkt hjälpmedel i många industrier och utmed hela produktionslinjen för att lyfta, flytta, tilta och rotera skivmaterial.

thumnagel bild för lösning

TAWIGrip med elektriskt rullvändarverktyg för lyft och hantering av tunga rullar.

thumnagel bild för lösning

TAWIGrip elektrisk skivlyft med 90° tilt och rotation.

thumnagel bild för lösning

TAWIGrip vakuumok kan lyfta, tilta och rotera metallskivor, glasskivor och laminerade material.

thumnagel bild för lösning

Dessa trädörrar väger 88 kg och hanterades tidigare manuellt innan beslut om investering i ett TAWIGrip vakuumok togs.

thumnagel bild för lösning

Med TAWIGrip vakuumok blir lyft av glasskivor och fönster både enkelt och säkert.

thumnagel bild för lösning

TAWIGrip vakuumok lyfter och vänder bänkskivor 180 grader.