Vakuumok för lyft av trädörrar

Dessa trädörrar väger 88 kg och hanterades tidigare manuellt innan beslut om investering i en TAWIGrip togs.

Trädörren lyfts i stående läge och tiltas 90 grader till horisontellt läge. Dörren vrids sedan 90 grader, tiltas tillbaka till upprätt läge och placeras i ställ.

Hittar du inte din lösning? Kontakta oss!
Skicka